dijous, 28 de gener de 2010

B & N 326He despertat d’entre els vivents

per a un somni entre adormits,

recordant, sense saber, només

recordant i contemplatiu,

renascut de l’obra inefable.

Insistència d’imperiosa flama,

en l’alta visió acreixent-se,

per veure-us amb ulls gloriosos.

Meravellat, sense esbalair-me,

de la dolçor que m’heu reservat.