divendres, 2 d’abril de 2010

B & N 341Baten els tambors.

Estridència de vents.

Qui vindrà armat

amb llança i coltell?

Escèptics i desesmats,

fervents confrares,

feixucs i exclosos,

enfaristolats amb jaqué,

canonges i ateus...

Us conec un per un.