divendres, 16 de desembre de 2011

Ponent

El vent tardorenc despulla les branques,
i al camí de Rocabruna l’ocre silenciós
s’impregna del fum que puja d’una masia.
Quan el ponent crida l’esperit, dos jornals
d’avellaners antics són tota una vida.