dissabte, 8 de desembre de 2007

B & N 9


El vell pescador creu
que si la mar relluu
és per una quimera
que a la sorra s’ajaça.
Per avarar-li l’ànsia,
brins d’aire llengotegen
himnes de letargia
dins la nit llòbrega.
Un corc banyarriquer
rossega fusta agònica
i el velam camforat
va podrint-se a la quilla