dimecres, 30 d’abril de 2008

B & N 153


Tot és present perquè tu saps
que no es pot viure en l’ahir,
tot és fluent cap a l’esdevenidor.
Una mirada em reté ran l’abisme,
transfigurada, i és tot l’univers.
Quins ulls! S’aboca el teu món
per les finestres de l’ànima.