dissabte, 6 de setembre de 2008

B & N 181Cauen les ombres al parterre

des del cel estant. Al fons de tot

s’escampen els colors que dibuixo

amb aquestes mans: grocs pulcres

reposen al meu món. Consola

la mirada l’herbei domesticat,

al dia ja finit del silent jardiner.