dimecres, 15 d’abril de 2009

B & N 246Aquest lloc té un nom impronunciable.

Davant meu una basarda: una ombra llisca

per la por de les pedres mullades

i va a parar al fang de l’immutable Hades.

Més imatge que ombra, revinguda brusca

de les rieres, més esquerdes que fe.

Sense alè et convoco i et dic que no puc

descabdellar el tombs, el manyoc del destí.