dilluns, 18 de maig de 2009

B & N 253A la intempèrie de la vida

van passant els nostres dies

com en un sospir.