dilluns, 1 de febrer de 2021

Anys

Dilluns, u de febrer.
Passar fulls m'és fàcil.
Allunyat de tot, ve a ser
com ara ratllar papers
sense fútils agrors.
El crit de l'alt reclam,
la polifonia dels anys,
la manera nostra
de veure l'essencial,
fan que sigui agraït
contemplar la brasa
d'un caliu que no mor.
Tinguem els sentits
i els minuts desperts.
Em prometo, amor,
tot un mes ben teu.