dimarts, 7 de setembre de 2021

Mapes i relleus

Tots els llums del matí són dins
els mapes del teu cos, partions
d'un món on els arbres ens reben
dissipant minúsculs tremolors
de fred a les mans, o l'imperiós
esperit del foc. Com fremeix l'ull clar
de la tardor quan s'alça un sol groc!
Tot minut que passa va dibuixant
el més senzill i profund, els eixos
i els contrasts de les corbes, el fi
perfil d'aquest teu gest cautelós,
translúcid i a mig fer, deslliurat
de tota ànsia de sublim perfecció.
Aniré corrent per nua passió
pels camins que m'has fet descobrir.
Encesa d'orquídies. Passes cautes
i lunars. Fondes galeries on minar.
Ja ho veus. Ens apassiona als dos
la cartografia indulgent dels cors.
Un món. Un instant d'un capvespre.