dilluns, 4 de febrer de 2008

B & N 67


Tornarem, untuoses les mans,
com cada any a enterrar la sardina.
Davant meu, a dins un plat,
un vol d’arengades em recorda
que el dimecres de cendra escopirà
penitències d’excessos venials.