dimarts, 26 de febrer de 2008

B & N 89


Hi posen prou convicció i no me’ls crec.
El millor dels móns possibles, promeses...
Encara lladren els malandrins de camí ral
i assalten l’escó, el coltell entre les dents.
No serà per escoltar-los, que un doctrinari
pugui caure del cavall. Sols per precaució,
d’aquest emprèstit retiro les economies.
No serà fins passat el nou, que els vençuts
faran ganyotes. No serà com de costum,
que uns i altres només parlen de victòria.