dilluns, 21 d’abril de 2008

B & N 144


Històric va aparèixer Atila
per cavar l’hipogeu d’Augústul,
i caigueren les portes de Roma.
Torna a refluir l’agonia augusta,
sacra, voletejant la dissolució.
Vet ací els aposentats si són enzes!