dimarts, 22 d’abril de 2008

B & N 145


Es fa de dia. Ix el sol. I aquest vent...
El vent del nord que no cessa,
cavalcant la terra dorment.
Fa vent. Va fent, un ròssec mitigant.