divendres, 5 de desembre de 2008

B & N 196Ja no hi ha campanes al cloquer

que precàriament sobrevola la calma.

Els carreus nus, antany enlluïts,

li confereixen una crua gravetat:

un alvèol que aboca les entranyes

damunt la rude llosa emmascarada.

Un llençol blavós trampeja, mentre

l’herbei creix al repeu de l’esfondrall.