dissabte, 20 de desembre de 2008

B & N 200Seguint el meu camí,

sense mai aturar-me,

he albirat la vastitud

i la pregonesa de la vida.

Però ara sé que mai

no arribaré a conèixer del tot

la muntanya ni a mi mateix.