dijous, 24 de setembre de 2009

B & N 282No patiu, ullastres i verderols,

si pel setembre no em veieu més,

m’he comprat un barret de palla

i surto a peu coixet a córrer món.