dissabte, 10 d’octubre de 2009

B & N 286Hi ha alguna profunda cosa certa

que hagi estat mai dita?, cant absolut

de l’impuls que neix de l’arrel més fonda?

Obsedit pel mot errabund, fa temps que sé

que escriure és imitació del que vull dir.