dimarts, 10 de setembre de 2013

Fem via!Si ara s’apaguessin tots el llums,
decandís la flama perseverant
que ha acompanyat la llarga nit
del meu poble, tràgicament indefens,
al llarg de tres-cents anys, tinc ben cert
que sempre restaria viu un cor
per mantenir tens el cordam
de les veles que naveguen cap a Ítaca.
La veritable mort és avui desertar
d’aquesta crida vehement i fonda.