divendres, 24 de juny del 2022

Hefest

Revolts i contrarevolts d'estalzí
a la pell d'una eruga escorxada.
Sang i foc ens semblen horribles,
però són la sang i foc de sempre,
llengua i boca del malèfic Hefest.
Les marjades socarrades del camí
algú les va cremar, ahir, i l'odiem
com als cucs que ens minen la vida.
Olorem la por, que ve a ser la nostra,
amagats al fons de galeries tortes.
No veus que la resta no s'immuta?
Impàvida, la mecànica terrestre
no hi entén de neguits ni de presses.
Passaran anys, que deixaran pluja,
i al cap del temps, amb paciència,
aquesta imatge tornarà a reverdir
a despit d'afanys i descuits nostres.