dijous, 30 de març de 2023

Mirada a l'infinit

Sota el vel fosc les mans em prenies...
"I per què l'alba és tan pàlida, avui?"
- És que a glops d'una aspriva tristesa
ens tornarà aquest moment per recordar-nos
tot el que tenim i un dia se'ns farà estrany.
Un desmai de veu digué: " No t'exposis al vent".