dilluns, 23 de març de 2009

B & N 236Encara que públicament em mostri

i que davant de la gent em despulli,

no ensenyo totes les meves servituds.

Resten les més fondes cicatrius

cauteritzades pels sanglotats torrents.